เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: แมงกินฟัน
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องของการอยู่ การกิน เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย

Gallery

Week 1


Week 2

Week 3 "แมงกินฟัน"Week 4 "แมงกินฟัน"

Week 5 "แมงกินฟัน"

Week 6 "แมงกินฟัน"

Week 7 "แมงกินฟัน"

Week 7 "เรียนรู้นอกห้องเรียน (ห้องทันตกรรม)"


Week 8 "แมงกินฟัน"

Week 9 "แมงกินฟัน" 


Week 10 "แมงกินฟัน"


Week 11 "แมงกินฟัน"


Week 12 "แมงกินฟัน"


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น